ความสัมพันธ์ของแสงและห้องครัว

ช่องแสงของห้องครัว

ในการสร้างบ้านแต่ละหลัง สถาปนิกและวิศวกรทุกคนจะออกแบบเพื่อให้มีช่องแสงผ่านเข้ามาในห้องต่าง ๆ ของบ้านคุณ ช่องแสงที่ว่านี้ เพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง โดยประโยชน์ที่แน่นอนก็เพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้ามาในห้อง ทำให้ห้องดูโปร่ง ตลอดจนเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
โดยทั่วไปช่องแสงจะเกิดจากการที่เราเลือกใช้วัสดุโปร่งแสงแทนวัสดุทึบแสง เช่น การเลือกใช้ประตูกระจกแทนประตูไม้ทึบ หรือแม้แต่การเลือกเจาะเป็นช่อง เช่น ช่องหน้าต่างหรือช่องเหนือประตู ก็ล้วนเป็นวิธีการเปิดช่องแสงทั้งสิ้น

สำหรับตำแหน่งช่องแสงที่พบมากในห้องครัวนั้น มีอยู่ไม่กี่ประเภท สามารถแยกได้ดังนี้
1. เหนืออ่างล้างจาน เป็นแบบที่นิยมมาก โดยเฉพาะครัวไทย โดยมักจะเว้นพื้นที่ให้เป็นหน้าต่างหรือกระจก เพื่อให้ครัวดูโปร่งและสามารถระบายอากาศได้ดี
2. หน้าต่างหรือประตูข้างใดข้างหนึ่งของผนังห้องครัว เป็นแบบสากลที่นิยมกันทั้งครัวฝรั่ง(Pantry) และครัวไทยเอง
3. ประตูกระจก เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในครัวได้มากที่สุด พบมากในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยสามารถมองออกไปจากห้องครัวแล้วสามารถเห็นทะเลหรือสนามหญ้า

แต่ไม่ว่าคุณจะมีช่องแสงแบบใดจำนวนเท่าใด ต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างต้องมีความพอดี เพราะช่องแสงที่น้อยเกินไป จะมีผลให้ห้องครัวดูทึบ อับ ระบายอากาศไม่ดี ในขณะเดียวกัน ช่องแสงที่ทึบมากเกินไป ก็จะทำให้ร้อนมากเวลาที่แดดส่อง วันนี้ลองสำรวจห้องครัวคุณสิคะว่า ช่องแสงในห้องครัวคุณเป็นแบบใด และแสงที่เข้าไปมีความพอดีหรือยัง…

ที่มา http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ความสัมพันธ์ของแสงและห้องครัว

ช่องแสงของห้องครัว

ในการสร้างบ้านแต่ละหลัง สถาปนิกและวิศวกรทุกคนจะออกแบบเพื่อให้มีช่องแสงผ่านเข้ามาในห้องต่าง ๆ ของบ้านคุณ ช่องแสงที่ว่านี้ เพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง โดยประโยชน์ที่แน่นอนก็เพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้ามาในห้อง ทำให้ห้องดูโปร่ง ตลอดจนเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
โดยทั่วไปช่องแสงจะเกิดจากการที่เราเลือกใช้วัสดุโปร่งแสงแทนวัสดุทึบแสง เช่น การเลือกใช้ประตูกระจกแทนประตูไม้ทึบ หรือแม้แต่การเลือกเจาะเป็นช่อง เช่น ช่องหน้าต่างหรือช่องเหนือประตู ก็ล้วนเป็นวิธีการเปิดช่องแสงทั้งสิ้น

สำหรับตำแหน่งช่องแสงที่พบมากในห้องครัวนั้น มีอยู่ไม่กี่ประเภท สามารถแยกได้ดังนี้
1. เหนืออ่างล้างจาน เป็นแบบที่นิยมมาก โดยเฉพาะครัวไทย โดยมักจะเว้นพื้นที่ให้เป็นหน้าต่างหรือกระจก เพื่อให้ครัวดูโปร่งและสามารถระบายอากาศได้ดี
2. หน้าต่างหรือประตูข้างใดข้างหนึ่งของผนังห้องครัว เป็นแบบสากลที่นิยมกันทั้งครัวฝรั่ง(Pantry) และครัวไทยเอง
3. ประตูกระจก เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในครัวได้มากที่สุด พบมากในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยสามารถมองออกไปจากห้องครัวแล้วสามารถเห็นทะเลหรือสนามหญ้า

แต่ไม่ว่าคุณจะมีช่องแสงแบบใดจำนวนเท่าใด ต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างต้องมีความพอดี เพราะช่องแสงที่น้อยเกินไป จะมีผลให้ห้องครัวดูทึบ อับ ระบายอากาศไม่ดี ในขณะเดียวกัน ช่องแสงที่ทึบมากเกินไป ก็จะทำให้ร้อนมากเวลาที่แดดส่อง วันนี้ลองสำรวจห้องครัวคุณสิคะว่า ช่องแสงในห้องครัวคุณเป็นแบบใด และแสงที่เข้าไปมีความพอดีหรือยัง…

ที่มา http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ความสัมพันธ์ของแสงและห้องครัว

ช่องแสงของห้องครัว

ในการสร้างบ้านแต่ละหลัง สถาปนิกและวิศวกรทุกคนจะออกแบบเพื่อให้มีช่องแสงผ่านเข้ามาในห้องต่าง ๆ ของบ้านคุณ ช่องแสงที่ว่านี้ เพื่อประโยชน์หลาย ๆ อย่าง โดยประโยชน์ที่แน่นอนก็เพื่อให้แสงสามารถผ่านเข้ามาในห้อง ทำให้ห้องดูโปร่ง ตลอดจนเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
โดยทั่วไปช่องแสงจะเกิดจากการที่เราเลือกใช้วัสดุโปร่งแสงแทนวัสดุทึบแสง เช่น การเลือกใช้ประตูกระจกแทนประตูไม้ทึบ หรือแม้แต่การเลือกเจาะเป็นช่อง เช่น ช่องหน้าต่างหรือช่องเหนือประตู ก็ล้วนเป็นวิธีการเปิดช่องแสงทั้งสิ้น

สำหรับตำแหน่งช่องแสงที่พบมากในห้องครัวนั้น มีอยู่ไม่กี่ประเภท สามารถแยกได้ดังนี้
1. เหนืออ่างล้างจาน เป็นแบบที่นิยมมาก โดยเฉพาะครัวไทย โดยมักจะเว้นพื้นที่ให้เป็นหน้าต่างหรือกระจก เพื่อให้ครัวดูโปร่งและสามารถระบายอากาศได้ดี
2. หน้าต่างหรือประตูข้างใดข้างหนึ่งของผนังห้องครัว เป็นแบบสากลที่นิยมกันทั้งครัวฝรั่ง(Pantry) และครัวไทยเอง
3. ประตูกระจก เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในครัวได้มากที่สุด พบมากในบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างมาก โดยสามารถมองออกไปจากห้องครัวแล้วสามารถเห็นทะเลหรือสนามหญ้า

แต่ไม่ว่าคุณจะมีช่องแสงแบบใดจำนวนเท่าใด ต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างต้องมีความพอดี เพราะช่องแสงที่น้อยเกินไป จะมีผลให้ห้องครัวดูทึบ อับ ระบายอากาศไม่ดี ในขณะเดียวกัน ช่องแสงที่ทึบมากเกินไป ก็จะทำให้ร้อนมากเวลาที่แดดส่อง วันนี้ลองสำรวจห้องครัวคุณสิคะว่า ช่องแสงในห้องครัวคุณเป็นแบบใด และแสงที่เข้าไปมีความพอดีหรือยัง…

ที่มา http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *