การตรวจสอบงานระบบในห้องครัว

การตรวจสอบงานระบบในครัว

          สำหรับท่านที่ทำครัวใหม่ ควรจะมีความรู้ในส่วนระบบในครัวรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะเป็นพื้นที่ใช้สอยประจำ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้องทำการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามแบบที่ตกลงไว้หรือไม่ การเก็บรายละเอียดของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง โดยมีจุดสำคัญดังนี้

          1. การวางท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดีที่ต่อจากผนังด้านนอกควรกำหนดให้สูงจากพื้นประมาณ 50 ซม. ส่วนท่อน้ำทิ้งสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. โดยปลายท่อทั้งสองควรยื่นออกจากผนังประมาณ 20 ซม.
2. 
การติดตั้งปลั๊กไฟ ควรเพียงพอกับอุปกรณ์ๆ ไฟฟ้าที่มีอยู่ในครัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยยึดหลักดังนี้
              – ปลั๊กไฟสำหรับเตาไฟฟ้า ควรติดตั้งสูงจากพื้น 60 ซม.
              – ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องดูดควัน ควรติดตั้งสูงจากพื้น 190 ซม. หากมีเครื่องดูดควันชนิดกระโจมกลางห้องหรือเคาร์เตอร์ลอย ควรฝังปลั๊กไว้ที่เคาร์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องโดยสายไฟให้เกะกะ
– 
ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ควรให้อยู่สูงจากพื้น 120 ซม.
– 
ปลั๊กไฟสำหรับตู้เย็น ควรมีสะพานไฟแยกต่างหากจากเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาของระบบไฟ และควรติดตั้งสายดิน
3. 
ระบบไฟให้แสง
– 
ไฟในตู้ลอย ควรมีช่องทางในการเปลี่ยนหลอดไฟและซ่อมบำรุงได้ง่าย สวิตช์ไฟควรเดินพ่วงไปรวมกับสวิตช์ไฟอื่น ๆ ใกล้ทางเข้า และมีสวิตช์ที่ใกล้กับตู้อีกตำแหน่งจะช่วยให้สะดวกมากขึ้น
– 
สวิตช์ไฟที่ใกล้อ่างล้าง เลือกใช้สวิตช์ที่กันน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
– 
ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดติดตั้งปลั๊กไฟและไฟที่ให้แสงสว่าง เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ที่มา : http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

การตรวจสอบงานระบบในห้องครัว

การตรวจสอบงานระบบในครัว

          สำหรับท่านที่ทำครัวใหม่ ควรจะมีความรู้ในส่วนระบบในครัวรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะเป็นพื้นที่ใช้สอยประจำ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้องทำการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามแบบที่ตกลงไว้หรือไม่ การเก็บรายละเอียดของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง โดยมีจุดสำคัญดังนี้

          1. การวางท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดีที่ต่อจากผนังด้านนอกควรกำหนดให้สูงจากพื้นประมาณ 50 ซม. ส่วนท่อน้ำทิ้งสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. โดยปลายท่อทั้งสองควรยื่นออกจากผนังประมาณ 20 ซม.
2. 
การติดตั้งปลั๊กไฟ ควรเพียงพอกับอุปกรณ์ๆ ไฟฟ้าที่มีอยู่ในครัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยยึดหลักดังนี้
              – ปลั๊กไฟสำหรับเตาไฟฟ้า ควรติดตั้งสูงจากพื้น 60 ซม.
              – ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องดูดควัน ควรติดตั้งสูงจากพื้น 190 ซม. หากมีเครื่องดูดควันชนิดกระโจมกลางห้องหรือเคาร์เตอร์ลอย ควรฝังปลั๊กไว้ที่เคาร์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องโดยสายไฟให้เกะกะ
– 
ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ควรให้อยู่สูงจากพื้น 120 ซม.
– 
ปลั๊กไฟสำหรับตู้เย็น ควรมีสะพานไฟแยกต่างหากจากเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาของระบบไฟ และควรติดตั้งสายดิน
3. 
ระบบไฟให้แสง
– 
ไฟในตู้ลอย ควรมีช่องทางในการเปลี่ยนหลอดไฟและซ่อมบำรุงได้ง่าย สวิตช์ไฟควรเดินพ่วงไปรวมกับสวิตช์ไฟอื่น ๆ ใกล้ทางเข้า และมีสวิตช์ที่ใกล้กับตู้อีกตำแหน่งจะช่วยให้สะดวกมากขึ้น
– 
สวิตช์ไฟที่ใกล้อ่างล้าง เลือกใช้สวิตช์ที่กันน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
– 
ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดติดตั้งปลั๊กไฟและไฟที่ให้แสงสว่าง เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ที่มา : http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

การตรวจสอบงานระบบในห้องครัว

การตรวจสอบงานระบบในครัว

          สำหรับท่านที่ทำครัวใหม่ ควรจะมีความรู้ในส่วนระบบในครัวรายละเอียดค่อนข้างมาก เพราะเป็นพื้นที่ใช้สอยประจำ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วต้องทำการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามแบบที่ตกลงไว้หรือไม่ การเก็บรายละเอียดของระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง โดยมีจุดสำคัญดังนี้

          1. การวางท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดีที่ต่อจากผนังด้านนอกควรกำหนดให้สูงจากพื้นประมาณ 50 ซม. ส่วนท่อน้ำทิ้งสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม. โดยปลายท่อทั้งสองควรยื่นออกจากผนังประมาณ 20 ซม.
2. 
การติดตั้งปลั๊กไฟ ควรเพียงพอกับอุปกรณ์ๆ ไฟฟ้าที่มีอยู่ในครัว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยยึดหลักดังนี้
              – ปลั๊กไฟสำหรับเตาไฟฟ้า ควรติดตั้งสูงจากพื้น 60 ซม.
              – ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องดูดควัน ควรติดตั้งสูงจากพื้น 190 ซม. หากมีเครื่องดูดควันชนิดกระโจมกลางห้องหรือเคาร์เตอร์ลอย ควรฝังปลั๊กไว้ที่เคาร์เตอร์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องโดยสายไฟให้เกะกะ
– 
ปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ควรให้อยู่สูงจากพื้น 120 ซม.
– 
ปลั๊กไฟสำหรับตู้เย็น ควรมีสะพานไฟแยกต่างหากจากเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาของระบบไฟ และควรติดตั้งสายดิน
3. 
ระบบไฟให้แสง
– 
ไฟในตู้ลอย ควรมีช่องทางในการเปลี่ยนหลอดไฟและซ่อมบำรุงได้ง่าย สวิตช์ไฟควรเดินพ่วงไปรวมกับสวิตช์ไฟอื่น ๆ ใกล้ทางเข้า และมีสวิตช์ที่ใกล้กับตู้อีกตำแหน่งจะช่วยให้สะดวกมากขึ้น
– 
สวิตช์ไฟที่ใกล้อ่างล้าง เลือกใช้สวิตช์ที่กันน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด
– 
ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดติดตั้งปลั๊กไฟและไฟที่ให้แสงสว่าง เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ที่มา : http://fagorthailand.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *